nuôi tép

Lai Tạo: Giao Phối Cận Huyết Ở Tép
https://rium.vn 2 năm trước

Lai Tạo: Giao Phối Cận Huyết Ở Tép

Giao phối cận huyết là một kỹ thuật rất độc đáo được nhiều nhà lai tạo sử dụng. Nó có thể được sử dụng để tiết lộ những đặc điểm không mong muốn của tép