oxy hồ cá

Lượng Oxy Thấp Trong Hồ Tép
https://rium.vn 2 năm trước

Lượng Oxy Thấp Trong Hồ Tép

Oxy rất cần thiết cho sự sống của động vật thủy sinh. Cá , tôm , ốc nước ngọt , cua ,… cần oxy cho quá trình trao đổi chất. Nó cũng giữ cho chúng…