sán hồ tép

Giun Mảnh Trong Hồ Tép
https://rium.vn 2 năm trước

Giun Mảnh Trong Hồ Tép

Nhìn thấy những sinh vật không mời mà đến và ký sinh trùng có hại trong bể tép là điều mà không người chơi tép nào hy vọng sẽ trải qua, chỉ nghĩ đến sự…