Bò Sát -Lưỡng Cư

Là một nơi tập trung cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các loại động vật thuộc nhóm bò sát và lưỡng cư. Bạn sẽ tìm thấy một kho kiến thức đa dạng về các loài bò sát như rắn, thằn lằn, rùa, cũng như các loại lưỡng cư như ếch, salamander và triton.