Rắn

Trong chuyên mục này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về các loại rắn phổ biến như rắn cắn, rắn hổ, rắn boa, rắn vằn và nhiều loài khác. Bạn sẽ được tìm hiểu về đặc điểm sinh học, hình dạng, môi trường sống và phân bố địa lý của từng loài.