Rồng

Là nơi bạn có thể tìm hiểu về các loài thằn lằn, từ những loài nhỏ nhắn đến những loài lớn và đa dạng. Thằn lằn là một nhóm động vật thuộc bộ Bò sát, có hình dạng đa dạng và có khả năng thích nghi với môi trường sống khác nhau trên khắp thế giới.